نقشه کشی ساختمان کرج

تهیه نقشه UTM دوفرکانسه ، طرح شمیم به همراه مهرنظام مهندسی و کارشناس رسمی دادگستری
تهیه نقشه های توپوگرافی ازبیلت و …
جانمایی و پیاده سازی ملک طبق سند
طراحی و اجرا و نظارت راه و ساختمان و سوله های صنعتی
مشاوره و وکالت جهت اخذسند املاک قولنامه ای
انجام خدمات نقشه برداری

 

  «هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال ۹۶»

 

گروه ساختمان ۱ و ۲ طبقه روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه روی شالوده ۶ و ۷ طبقه  روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه روی شالوده ۱۱ و ۱۲طبقه  روی شالوده ۱۳ و ۱۵طبقه  روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر از روی شالوده
هزینه ساخت هر متر مربع بنا ۸٫۴۳۱٫۴۱۵ ۸٫۹۰۴٫۹۶۸ ۱۰٫۹۶۰٫۸۴۰ ۱۲٫۴۷۸٫۴۹۵ ۱۳٫۸۲۷٫۵۲۲ ۱۵٫۷۶۶٫۷۴۷ ۱۷٫۷۰۵٫۹۷۳

و با اعمال ضرایب جدول شیوه نامه مذکور، مجموع حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می گردد:

گروه ساختمان الف ب ج د
تعداد طبقات
خدمات مهندسی
۱ و ۲ طبقه روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه روی شالوده ۶ و ۷ طبقه روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه  روی شالوده ۱۱ و ۱۲طبقه از روی شالوده ۱۳ و ۱۵طبقه از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر از روی شالوده
میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال ۳۵۱۵۸۹ ۳۸۲۰۲۲ ۴۹۴۳۳۳ ۵۸۵۲۴۱ ۷۲۵۹۴۴ ۸۰۵۶۸۰ ۸۸۵۲۹۸
سهم حق الزحمه ناظران ۴ رشته و هماهنگ کننده ۱۹۳۰۷۹ ۲۱۰۱۵۷ ۲۷۱۸۲۸ ۳۲۱۹۴۵ ۳۹۹۶۱۵ ۴۴۳۰۴۵ ۴۸۶۹۱۴
سهم حق الزحمه طراحی ۴ رشته ۱۵۸۵۱۰ ۱۷۱۸۶۵ ۲۲۲۵۰۵ ۲۶۳۲۹۶ ۳۲۶۳۲۹ ۳۶۲۶۳۵ ۳۹۸۳۸۴