هزینه نقشه کشی

هزینه نقشه کشی ساختمان

هزینه نقشه کشی ساختمان ۹۷

تعرفه نظام مهندسی سال ۹۷

تعرفه نظام مهندسی سال ۹۷ تهران

هزینه نقشه کشی

در راستای اجرای بند شماره ۱۷-۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۹۵، هزینه

ساخت و ساز هر متر مربع بنا که مبنای محاسبات خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد گرفت،

به شرح جدول زیر است که برای سال ۱۳۹۶ جایگزین جدول ابلاغی طی نامه شماره ۲۳۷۲۹/ش م مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ می‌شود.

بدیهی است حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، ترافیک،

شهرسازی و خدمات تفکیک آپارتمان ها و عرصه، خدمات طراحی و نظارت ترافیک در گروه دال و ساختمان های ویژه،

خدمات طراحی و نظارت بر اجرای لوله کشی گاز و آبفا بر اساس جدول شماره ۱۱ در آن مبحث محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است طبق ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان های نظام مهندسی استان ها حسب مقتضیات،

شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بند ۱۷-۳ شیوه نامه های مبحث فوق الذکر

می توانند قیمت های مندرج در جدول زیر را حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهند.

  «هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال ۹۶»

 

گروه ساختمان ۱ و ۲ طبقه روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه روی شالوده ۶ و ۷ طبقه  روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه روی شالوده ۱۱ و ۱۲طبقه  روی شالوده ۱۳ و ۱۵طبقه  روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر از روی شالوده
هزینه ساخت هر متر مربع بنا ۸٫۴۳۱٫۴۱۵ ۸٫۹۰۴٫۹۶۸ ۱۰٫۹۶۰٫۸۴۰ ۱۲٫۴۷۸٫۴۹۵ ۱۳٫۸۲۷٫۵۲۲ ۱۵٫۷۶۶٫۷۴۷ ۱۷٫۷۰۵٫۹۷۳

و با اعمال ضرایب جدول شیوه نامه مذکور، مجموع حق الزحمه خدمات طراحی و نظارت برای چهار رشته در سال ۱۳۹۶ به شرح زیر تعیین می گردد:

گروه ساختمان الف ب ج د
تعداد طبقات
خدمات مهندسی
۱ و ۲ طبقه روی شالوده ۳ تا ۵ طبقه روی شالوده ۶ و ۷ طبقه روی شالوده ۸ تا ۱۰طبقه  روی شالوده ۱۱ و ۱۲طبقه از روی شالوده ۱۳ و ۱۵طبقه از روی شالوده ۱۶ طبقه و بالاتر از روی شالوده
میزان حق الزحمه در هر متر مربع بر حسب ریال ۳۵۱۵۸۹ ۳۸۲۰۲۲ ۴۹۴۳۳۳ ۵۸۵۲۴۱ ۷۲۵۹۴۴ ۸۰۵۶۸۰ ۸۸۵۲۹۸
سهم حق الزحمه ناظران ۴ رشته و هماهنگ کننده ۱۹۳۰۷۹ ۲۱۰۱۵۷ ۲۷۱۸۲۸ ۳۲۱۹۴۵ ۳۹۹۶۱۵ ۴۴۳۰۴۵ ۴۸۶۹۱۴
سهم حق الزحمه طراحی ۴ رشته ۱۵۸۵۱۰ ۱۷۱۸۶۵ ۲۲۲۵۰۵ ۲۶۳۲۹۶ ۳۲۶۳۲۹ ۳۶۲۶۳۵ ۳۹۸۳۸۴
هزینه نقشه کشی

هزینه نقشه کشی