معماری و سازه

هزینه نقشه کشی ساختمان

هزینه نقشه کشی ساختمان ۹۷

تعرفه نظام مهندسی سال ۹۷

تعرفه نظام مهندسی سال ۹۷ تهران

هزینه نقشه کشی

در راستای اجرای بند شماره ۱۷-۲ ماده ۱۷ مبحث دوم مقررات ملی ساختمان و به منظور تعدیل قیمت خدمات مهندسی مصوب سال ۱۳۹۵، هزینه

ساخت و ساز هر متر مربع بنا که مبنای محاسبات خدمات مهندسی ساختمان قرار خواهد گرفت،

به شرح جدول زیر است که برای سال ۱۳۹۶ جایگزین جدول ابلاغی طی نامه شماره ۲۳۷۲۹/ش م مورخ ۲۶/۱۲/۹۴ می‌شود.

بدیهی است حق الزحمه خدمات مهندسی رشته های معماری، عمران، تاسیسات مکانیکی، تاسیسات برقی، نقشه برداری، ترافیک،

شهرسازی و خدمات تفکیک آپارتمان ها و عرصه، خدمات طراحی و نظارت ترافیک در گروه دال و ساختمان های ویژه،

خدمات طراحی و نظارت بر اجرای لوله کشی گاز و آبفا بر اساس جدول شماره ۱۱ در آن مبحث محاسبه می‌شود.

لازم به ذکر است طبق ابلاغیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، سازمان های نظام مهندسی استان ها حسب مقتضیات،

شرایط و ملاحظات هر استان و با توجه به مفاد بند ۱۷-۳ شیوه نامه های مبحث فوق الذکر

می توانند قیمت های مندرج در جدول زیر را حداکثر تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش دهند.

  «هزینه ساخت و ساز هر متر مربع بنا در سال ۹۶»

نقشه ساختمان های مسکونی