طراحی سازه

طراحی سازه های بتنی و فولادی

با توجه به رشد جمعیت کشور، نیاز به تامین مسکن از ضروری ترین نیازهای جامعه می باشد. از طرفی با وجود گسل های فعال در کشور باید همه سازه ها بهترین عملکرد را در برابر زلزله های احتمالی داشته باشند.(لازم به ذکر است عملکرد خوب به معنی استفاده بیش از حد از مصالح ساختمانی نیست.)

چراکه وقوع زلزله امری اجتناب ناپذیر است و حتی درصورتیکه بتوان زمان وقوع زلزله را پیش بینی کرد، تخلیه ی سازه ها برای در امان ماندن جان مردم نه امکان پذیر است و نه به تنهایی کافی. واضح است که آسیب دیدن سازه ها و تخریب آنها در اثر عوامل طبیعی (و غیر طبیعی) هم سرمایه شخصی را از بین برده و هم منابع ساخت و ساز کشور را هدر میدهد. بنابراین مهمترین هدف گروه ما طراحی سازه هایی با بهترین عملکرد می باشد که علاوه بر تامین پایداری و ایمنی سازه، حافظ منافع شخصی و ملی باشد.
مراحل طراحی یک سازه اصولی به شرح ذیل می باشد.
۱- انتخاب مناسب مصالح سازه ای و غیر سازه ای
۲- انتخاب بهترین نوع سقف برای کنترل و پخش بارهای ثقلی و جانبی
۳- انتخاب بهترین و مناسب ترین سیستم لرزه بر جانبی
۴- انتخاب بهعترین نوع اتصالات
۵- تحلیل و طراحی دقیق تمام عناصر سازه ای و غیر سازه ای مطابق آیین نامه های رسمی
۶- تهیه ی نقشه های دقیق اجرایی (فاز ۲) با در نظر گرفتن تمامی مسائل اجرایی و آیین نامه ای